Dienstbaar, integer en respectvol

“Het welbevinden van mensen wordt mede bepaald door de plek waar zij leven, de ruimte waarin ze wonen, werken, verblijven. Die ruimte heeft effect op ons. Het doet ons harder werken, aandachtig luisteren of laat ons volledig tot rust komen. Dat effect is architectuur: kleur, daglicht, ventilatie, akoestiek, textuur, volume, zichtlijnen, actie, communicatie. Het is onze taak om, door toevoeging van deze architectuur-aspecten, dienstbaar te zorgen dat die plek optimaal bijdraagt aan dat welbevinden.”

 

In de visie van Dirk Klaver sta je als architect voor een heldere maar ook complexe opdracht. Een opdracht die Dirk zelf vanuit een hem typerende dienstbaarheid, integer en respectvol op zich neemt.  

Dirk Klaver: als mens en architect het verschil maken

Dirk Klaver studeerde Architectuur en Bouwtechniek aan de TU Delft  en werd in 1992 al op jonge leeftijd eigenaar van Architectenbureau Geitenbeek Emmeloord. Zijn bedrijf groeide gestaag en in 1999 veranderde de naam in K4-architecten.

 

In 2018 koos hij er bewust voor om kleiner en flexibeler verder te gaan. “Het accent van de werkzaamheden komt nog meer te liggen op waar ik als mens en architect het verschil kan maken: het vormgeven, het scheppen van ruimte en de interactie met mensen,” aldus Dirk.

dirk-klaver

 

DIRK KLAVER

Architect | Directeur

dirk@k4architecten.nl
T 06 51 24 35 73

Maak een afspraak met Dirk Klaver!

Vul hier de uitkomst van de som in

logo-k4architecten-transparant

 

Projecten